Järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden
turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava
huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös
heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä. Kunnan
järjestyssäännöissä ja lainsäädännössä on kiinteistöä koskevia määräyksiä.  jos sinulla on kysyttävää järjestyssäännöistä,
ota yhteyttä Kiinteistöhuolto Kolmoseen.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina taloyhtiöittäin sovittuina aikoina. Kun ulko-ovet ovat lukittuina,
niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty.
Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja
järjestystä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää
vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä
on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössähavaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon
määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset
jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä
paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00 -07.00 on vältettävä melua.
Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa
havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys.
Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille,
ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. Rakenteisiin ja putkistoon
kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen myös yhtiölle.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa
niitä.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä on
luotava lumet.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Muuttoilmoitus

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina
ilmoitettava yhtiön edustajalle. Löydät sivuiltamme muuttoilmoituskaavakkeen.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla
parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina. Pito- ja
liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on
sallittu huoneistoparvekkeille vain kaiteiden sisäpuolella.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä
talon asukkaita eivätkä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia, eivätkä liata
rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin
varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston
hallintaan oton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Lähde: Kiinteistöalan
Kustannus Oy-REP Ltd